Workshops voor doelgroepen

Schrijven kan onthullend, helend, versterkend zijn. Voor specifieke doelgroepen bouwt Isabelle gerichte schrijfworkshops uit.

  • Okt. 2011: schrijfworkshop in het kader van de ledendag van Ouders van Verongelukte Kinderen
  • April-oktober 2009: De brieven van Onder Ons: Een project waarbij zeven mensen in kansarmoede brieven schreven over hun dromen en zorgen, en over leven met schulden (schrijfworkshop in opdracht van Vormingpus Limburg, en in samenwerking met Rimo).