Workshops voor doelgroepen

Schrijven kan onthullend, helend, versterkend zijn. Voor specifieke doelgroepen bouwt Isabelle gerichte schrijfworkshops uit.

  • Okt. 2011: schrijfworkshop in het kader van de ledendag van Ouders van Verongelukte Kinderen
  • April-oktober 2009: De brieven van Onder Ons: Een project waarbij zeven mensen in kansarmoede brieven schreven over hun dromen en zorgen, en over leven met schulden (schrijfworkshop in opdracht van Vormingpus Limburg, en in samenwerking met Rimo).
Advertenties