Hoe het was

“Zo zijn wij, journalisten, wij stelen soms andermans bestaan. Wij logeren soms in te dure hotels, ontmoeten soms mensen wier voetafdruk we anders zouden kussen en voeren gesprekken waar anderen enkel van dromen. Onze pen is onze vrijbrief. Wij stellen vragen die een ander niet over de lippen krijgt en wij doen dat ongestraft. En al leiden we een armeluizenbestaan, als onze pen dat toestaat, leven we af en toe als koningen en af en toe als paria’s en alles doen we met de vingers gekruist – dit is niet echt, dit is voor de pen.”

Uit: De Venusbergvariaties

Advertenties