Omdat erover praten belangrijk is

Psychische aandoeningen beter bespreekbaar maken, dat was het opzet van de nieuwe portaalsite geestelijk gezond Vlaanderen.be. Ik ben trots dat ik deel mocht uitmaken van het team dat dit gerealiseerd heeft, onder de deskundige leiding van communicatiebureau Link Inc.  Lees deze site en vooral: spreek erover. Het is belangrijk. www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Advertenties

Een leven in balans op de boekenbeurs

Op dinsdag 1 november staat de boekenbeurs in het teken van ‘Een leven in balans’. Dat betekent lezingen en debatten over relaties, opvoeden, (geestelijke) gezondheid,  spiritualiteit… Enkele Psychologies-journalisten ondervragen auteurs van het betere welzijnsboek. Isabelle gaat op zoek naar de geestelijke gezondheid in Vlaanderen (met Annick Ruyts en Joris Van den Berghe) en naar hoe we onze kinderen helpen omgaan met stress, angst en het opgroeien in het algemeen (met Lieve Swinnen, Pia Leurs en Berti Persoons).

Naar het programma