Lezingen

Als literair auteur geef ik lezingen voor scholen, socio-culturele organisaties, culturele instellingen, boekhandels… Voor deze lezingen kan u een subsidie aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Voor deze lezingen stel ik twee onderwerpen voor, daarnaast kan ik in overleg een lezing op maat maken. Een vierde mogelijkheid is dat ik een nog niet gepubliceerd kortverhaal voorlees.

Onderwerpen lezingen:

Liefde bij afwezigheid

Wat betekent het om iemand lief te hebben die er niet is? Omdat die persoon onbereikbaar is, ver weg of dood? Is het dan wel liefde en wat houdt die dan in? In de roman Dat is wat ik bemin  werkte ik verschillende vormen van liefde en gemis uit. Daarnaast put ik voor deze lezing ook uit andere ‘literaire’ liefdes, zoals de liefde van Petrarca voor zijn Laura, de liefde van Augustinus voor God, de liefde in brieven in Jij bent mijn mes van David Grossman, de liefde op afstand waarvan sprake is in De Venusbergvariaties, de brieven- en verhalenbundel die ik schreef samen met Paul Verhaeghen. Daarbij keer ik telkens terug naar de roman Dat is wat ik bemin, die met al deze verhalen linken heeft.

Deze lezing kan deels interactief worden. Indien het publiek niet al te groot is, kan ik samen met hen reflecteren over hoeveel afstand mogelijk of nodig is in de liefde.

Dagboek en brieven: de helende kracht van schrijven

Bij mijn twee literaire werken staan brieven en dagboeken centraal. Dat is niet toevallig. Psychologisch onderzoek wijst uit dat beide vormen van schrijven, die wat in onbruik zijn geraakt, helende eigenschappen hebben. In deze lezing kijk ik naar voorbeelden van beroemde brieven- of dagboekschrijvers, maar gaan we ook praktisch aan de slag.  Deelnemers aan deze lezing gaan naar huis met enkele praktische tips om zelf met brieven of een dagboek aan de slag te gaan.

Kortverhalen

Een jonge journaliste geraakt in de ban van de kapitein van een cruiseschip in Vol en zilverwit de maan

Een stervende man viert Valentijn met zijn vrouw in De witte orchidee

Twee verhalen over liefde in een grensgebied. Per lezing lees ik slecht één verhaal voor. Daarna is er mogelijkheid tot een nagesprek over wat het verhaal bij de toehoorders losmaakt.

Er is ook mogelijkheid tot een dubbel-act, samen met bassiste Katrien Bos.

Praktisch

U kan de lezing rechtstreeks aanvragen (zie contactpagina) of via de site van de Auteurslezingen van het Vlaams Fonds voor de Letteren.  Ook de subsidies kan u aanvragen via deze site.