Iedereen gelukkig?

Precies over een week opent Minister Van Staat Frank Vandenbroucke het nieuwe jaar van Studium Generale met een lezing over geluk en beleid, onder de titel Geluk en sociale vooruitgang: wiens verantwoordelijkheid?    

Studium Generale is het open forum van Hogeschool Gent voor reflectie en debat over maatschappij, cultuur, kunst en wetenschap. Het Studium bestaat nu tien jaar en viert dat met tien lezingen over het jaarthema ‘Geluk: drang of dwang?’ Diverse sprekers met een uiteenlopende achtergrond maken een kritische beschouwing over het verlangen naar geluk en de hedendaagse maatschappelijke dwang tot gelukkig zijn. Geluk wordt in onze gelukscultuur voorgesteld als maakbaar, beheersbaar en… commercialiseerbaar. Deze tendens roept – gelukkig? – kritische vragen op. Wat betekent ‘gelukkig zijn’? Is het een economisch of een existentieel gegeven? Wiens verantwoordelijkheid is het particuliere en/of het maatschappelijke geluk? Hoe streven mensen geluk na? Dragen technologie, kunst, religie of sociale netwerksites bij tot geluk? En bovenal: vanwaar die plotse immense interesse naar geluk?

De lezingen vinden plaats in de zaal Karel Miry van het Conservatorium, Hoogpoort 64 in Gent, telkens op woensdagavonden van 20 uur tot 21 30 uur. De lezing van 27 maart gaat uitzonderlijk door op een dinsdag. Ze zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

> Naar het programma van studium generale 

Advertenties